• 29 MAJA 23
    Sprawozdanie z konferencji o biskupach

    Sprawozdanie z konferencji o biskupach

    Na głównym niemieckojęzycznym portalu informacji naukowej w zakresie nauk humanistycznych i społecznych, H-Soz-u-Kult, ukazała się relacja z międzynarodowej konferencji naukowej współorganizowanej w październiku 2022 r. w MOBI US w Kulicach (w ramach projektu Interreg INT 198 Mare – Pomerania – Confinium) przez prof. Rafała Simińskiego, pracownika IH, nt. roli duchowej i politycznej biskupów w strefie Bałtyku w XII-XVI w. Polecamy!

    LINK