Muzea Miejskie w Schwedt nad Odrą

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
schwedt-logo
Schwedt Tabakmuseum_presse-kwad

Do Muzeów Miejskich w Schwedt nad Odrą należy Muzeum Miejskie Schwedt nad Odrą i dwa specjalistyczne muzea: Muzeum Tytoniu Vierraden i Muzeum Żydowskie z Łaźnią Rytualną. Działalność muzeum skupia się na badaniu i przekazywaniu historii miasta i regionu. Główny nacisk kładziony jest tutaj na pracę z dziećmi i młodzieżą.

W związku z koncepcją i badaniami na potrzeby wystaw stałych i tematycznych, dobra muzealne znajdują się pod opieką, a treści są przekazywane. Ważnymi zadaniami muzealnymi są także projekty z zakresu historii mówionej, koncepcja i realizacja muzealnych działań edukacyjnych skierowanych do grupy docelowej, wydawanie własnych publikacji oraz współpraca z wydawnictwami. Jednocześnie organizowane są wyjazdy edukacyjne, cykle wykładów, wykłady specjalistyczne, oprowadzania i odczyty. Ważne jest, aby pracować w różnych sieciach i współpracować z instytucjami.

Osoba odpowiedzialna za projekt w instytucji:
Marzena Wazinska
e-mail: tabakmuseum.stadt@schwedt.de
tel. 0049 3332 250991

Koordynatorzy:
Marzena Wazińska (magister historii)
Anett Wagner, B. A. (nauczyciel historii w liceum / język niemiecki)
Katrin Boßdorf, M. A. (historia sztuki, kulturoznawstwo, dziennikarstwo)
Anke Grodon, M. A. (historia sztuki, kulturoznawstwo)