Migdalski

dr Paweł Migdalski
Instytut Historyczny, Uniwersytet Szczeciński
paw.mig@usz.edu.pl

Studiował na uniwersytetach w Szczecinie, Poznaniu, Marburgu i Greifswaldzie. Zajmuje się historią Pomorza Zachodniego, historiografią, tematyką pamięci zbiorowej i polityki historycznej. Autor prawie dwustu artykułów naukowych i publicystycznych oraz 3 książek: „… w tej strażnicy Rzeczypospolitej” Rejon Pamięci Narodowej Cedynia–Gozdowice–Siekierki, Szczecin-Poznań 2007; Moja mała ojczyzna. Przykładowe scenariusze lekcji oraz uwagi nad nauczaniem historii regionalnej na przykładzie powiatu Gryfino, Chojna 2010 (dodruk 2012); Słowiańszczyzna północno-zachodnia w historiografii polskiej, niemieckiej i duńskiej, Wodzisław Śląski 2019 (Nagroda Naukowa im. Gerard Labuda); redaktor kilkunastu prac zbiorowych. Wykładał między innymi w Instytucie Historii oraz na studium doktoranckim IRTG 1540 „Baltic Borderlands” Uniwersytetu w Greifswaldzie (2010). Od 2011 r. adiunkt w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Szczecińskiego. Organizator i koordynator naukowy kilkudziesięciu międzynarodowych projektów oraz wydarzeń naukowych, popularno-naukowych i kulturalnych – konferencji, debat, wypraw studyjnych, wystaw, koncertów, zbiórek pieniędzy. Od 2021 r. kierownik Zespołu Badań nad Dziejami Pomorza. Od 2018 r. członek Komisji Historycznej Pomorza (Historische Kommission für Pommern e.V.). Współzałożyciel i prezes Stowarzyszenia Historyczno-Kulturalnego „Terra Incognita” w Chojnie (od 2009 r.) oraz redaktor serii wydawnictw stowarzyszenia pt. „Terra Incognita”, współzałożyciel i prezes stowarzyszenia Akademia Kulice (od 2015 r.).

Dalsze informacje:
https://his.usz.edu.pl/dr-pawel-migdalski/
https://szczecin.academia.edu/Pawe%C5%82Migdalski

Wybrane publikacje:

„… w tej strażnicy Rzeczypospolitej ”. Rejon Pamięci Narodowej Cedynia-Gozdowice-Siekierki, Szczecin-Poznań 2007, ss. 89.

Słowiańszczyzna północno-zachodnia w historiografii polskiej, niemieckiej i duńskiej, Wodzisław Śląski 2019, ss. 424. (Nagroda im. Gerarda Labudy 2020)

Cedynia i okolice poprzez wieki, ed. P. Migdalski, Chojna–Szczecin 2013, ss. 384.

Odbudowa miast Pomorza Zachodniego po drugiej wojnie światowej. Wybrane problemy, ed. P. Migdalski, Poznań–Stargard 2021, ss. 312.

Wizyta polskich naukowców w Szczecinie i w Wolinie w 1935 roku, „Roczniki Historyczne” 84, 2018, s. 329-348.

Die Darstellung der Reformation in Pommern in Veröffentlichungen aus der Zeit des kommunistischen Polen, „Przegląd Zachodniopomorski”, z. 4, 2018, S. 317-332.

The Beginnings of Polish interest in the early medieval past of Kołobrzeg (until the end of the 1950s), „Przegląd Zachodni, Journal of the Institute for Western Affairs in Poznań”, 2020 Specjal Issue, pp. 61–78.

(wraz D. Mellies) Schlacht im Teutoburger Wald und Schlacht bei Cedynia. Schlachten als nationale Gründungsmythen, w: Deutsch-Polnische Erinnerungsorte, hg. H.-H. Hahn, R. Traba, unter Mitarbeit von M. Górny und K. Kończal, Band 3: Parallelen, Paderborn 2012, S. 108-127

Das Gedenken an die Pommernzüge des Hetmans Stefan Czarniecki, w: Staat – Militär – Gesellschaft. Festschrift für Jens E. Olesen zum 65. Geburtstag, Hrsg. R. Oldach, T. W. Friis, Greifswald 2015, S. 387-408

Wie die slawischen Vorfahren der Pommern zu Germanen wurden, w: Abstammungsmythen und Völkergenealogien im frühneuzeitlichen Ostseeraum, Hg. S. Donecker, Greifswald 2020, S. 61-77.

When did the first Polish rulers take the Pomerania? The history of certain paradigms in the Polish historiography, w: Poland, Pomerania and Their Neighbours’ Shaping of Medieval European Civilisation (10th-12th centuries), ed. S. Rosik, Wrocław 2020, pp. 351–366.

Poland and Pomerania – from Slavic tribes to diverging roads. Tracing historiographic narratives, in: Europe reaches the Baltic Poland and Pomerania in the Shaping of European Civilization (10th-12th centuries), ed. S. Rosik, Wrocław 2020, pp. 39-110.