Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w międzynarodowej konferencji pt. Lęki pograniczne na obszarze bałtyckim 1918-1991”

Konferencja odbędzie w trybie online w programie zoom. Językiem wydarzenia będzie język angielski i polski, a całość będzie tłumaczona symultanicznie.

Poniżej znajdą Państwo program konferencji oraz linki do rejestracji jako uczestnicy.

Linki do rejestracji:

Dzień 1

Dzień 2

Dzień 3

Program

Klauzula informacyjna dla uczestnika konferencji

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Uniwersytet Szczeciński z siedzibą przy al. Papieża Jana Pawła II 22a, 70 -453 Szczecin;
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@usz.edu.pl;
 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu:
 4. zorganizowania i przeprowadzenia Międzynarodowej Konferencji Naukowej pn. BORDER FEARS IN THE BALTIC, 1918–1991 przez Uniwersytet Szczeciński
 5. udostępniania Państwu materiałów i pomocy naukowych z wydarzenia;
  C. udostępniania Państwu materiałów informacyjnych i promocyjnych przygotowanych przez Uniwersytet Szczeciński;
 6. ogólnego rejestrowania przebiegu wydarzenia (zdjęcia i wideo) – umieszczanie tych materiałów na stronie www.mare.usz.edu.pl oraz na w portalach społecznościowych Facebook, YouTube.
 7. Podane dane będą przetwarzane na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), odpowiednio:
  – art. 6 ust. 1 lit. b) i f)
  – art. 6 ust. 1 lit. a)
 8. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe przy wyrażeniu zgody jest niezbędne do uczestnictwa w wydarzeniu. Udzielenie zgody w pozostałych przypadkach jest dobrowolne;
 9. Odpowiednio do wyrażonych przez Państwa zgód przy rejestracji na wydarzenie, dane będą przetwarzane przez media społecznościowe Facebook, Twitter, w ramach udostępnienia ich na profilach Uniwersytetu Szczecińskiego we wspomnianych mediach. W przypadku wydarzeń dofinansowanych przez instytucje państwowe dane mogą być przekazane do tych instytucji w celach rozliczeń lub sprawozdawczości, regulowanych odpowiednimi ustawami, o czym, przy rejestracji na każde z wydarzeń osobno, będzie zamieszczona wyraźna informacja. Państwa dane osobowe mogą być również przekazywane odpowiednim organom państwowym w przypadkach przewidzianych przepisami prawa;
 10. Dane zebrane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i f) RODO będą przetwarzane do czasu osiągniecia celu w tym przez okres wynikający z przepisów prawa w zakresie rachunkowości (w przypadku płatnego uczestnictwa). Dane zebrane na podstawie zgody będą gromadzone do chwili osiągnięcia celu lub do czasu odwołania udzielonej zgody. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych mogą Państwo cofnąć np. poprzez napisanie wiadomości e-mail na adres: iod@usz.edu.pl;
 11. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;
 12. Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 13. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.