Międzynarodowy Ośrodek Badań Interdyscyplinarnych Uniwersytetu Szczecińskiego w Kulicach

94
kulicelogo-pl
98

Międzynarodowy Ośrodek Badań Interdyscyplinarnych Uniwersytetu Szczecińskiego mieści się we wnętrzach XIX-wiecznego dworu Bismarcków w Kulicach koło Nowogardu. Kulicki dwór to otwarte miejsce kontaktów, wymiany doświadczeń i współpracy z lokalnymi, regionalnymi i międzynarodowymi organizacjami pozarządowymi, samorządami, instytucjami naukowymi, kulturalnymi i edukacyjnymi. Podstawowymi celami działalności Ośrodka Konferencyjno-Edukacyjnego Uniwersytetu Szczecińskiego w Kulicach jest edukacja społeczna, wymiana naukowa, transfer wiedzy. Są one realizowane w formie wydarzeń naukowych oraz warsztatów, szkół letnich, wycieczek edukacyjnych, wydarzeń kulturalnych, artystycznych i turystycznych dla mieszkańców i turystów z regionu oraz realizację projektów dla dzieci, młodzieży, studentów i osób dorosłych. Ośrodek w Kulicach zajmuje się organizacją konferencji naukowych, seminariów, debat i szkoleń dla zróżnicowanego grona odbiorców – uczelni wyższych, szkół, instytucji kultury, stowarzyszeń, samorządów i innych podmiotów.