Instytut Historyczny Uniwersytetu w Greifswaldzie

is-greif01
is-greif03
is-greif02

Instytut Historyczny Uniwersytetu w Greifswaldzie został założony w 1863, a w roku 2013 obchodził swoje 150-lecie. Pięć profesur reprezentuje poszczególne epoki historyczne, a także nauki pomocnicze oraz przekrojowe historie Europy Północnej i Wschodniej. Ponadto oferowane są również specjalistyczne studia dydaktyczne oraz kierunek studiów greckich i łacińskich.

Instytut utrzymuje bliskie kontakty z zagranicznymi uczelniami  m.in. w Szczecinie, Gdańsku, Wilnie, Rydze, Petersburgu, Helsinkach, Kalifornii (aby wskazać tylko wybrane), jest też bardzo zaangażowany w realizację międzynarodowych projektów badawczych. Szczególny nacisk kładzie się na badania i nauczanie historii regionu Morza Bałtyckiego, z jego różnorodnymi powiązaniami społecznymi, kulturowymi, politycznymi i gospodarczymi z innymi regionami. Z tego powodu Instytut Historyczny ściśle współpracuje również z Interdyscyplinarnym Centrum Badawczym Regionu Morza Bałtyckiego, które bada oparte na konfliktach prognozy przyszłości w społeczeństwach regionu Morza Bałtyckiego i odpowiada na kluczowe wyzwania teraźniejszości.

Osoba odpowiedzialna za projekt w instytucji:
Professorin Dr. phil. Cordelia Heß
Katedra Historii Nordyckiej
cordelia.hess@uni-greifswald.de
+49 38344203330