• 22 GRU 22
    Ostatnie warsztaty celem przygotowania wspólnego programu studiów oraz przedmiotów poświęconych strefie bałtyckiej i pograniczy

    Ostatnie warsztaty celem przygotowania wspólnego programu studiów oraz przedmiotów poświęconych strefie bałtyckiej i pograniczy

    Ostatnim wydarzeniem projektu była prezentacja anglojęzycznych kierunków studiów, które powstały w trackie projektu. Działanie to było także ostatnimi warsztatami celem przygotowania wspólnego programu studiów oraz przedmiotów poświęconych strefie bałtyckiej i pograniczy / Workshops zur Vorbereitung eines gemeinsamen Studienprogramms mit Fächern zu Ostsee- und Grenzraum. Działanie miało charakter hybrydowy. Część osób spotkała się na żywo w Sali konferencyjnej Instytutu Historycznego Uniwersytetu Szczecińskiego, większość zaś dołączyła do spotkania zdalnie za pomocą platformy MS Teams. Podczas prezentacji przedstawiono zebranym końcowy rezultat prac – programy studiów dla kierunków: Baltic Region Studies dla poziomu pierwszego oraz Borders and Boundaries Studies dla poziomu drugiego – magisterskiego. Ważnym elementem byłą dyskusja nad celami uruchomienia tych kierunków studiów, ich umiędzynarodowieniem oraz możliwością wymiany studentów z zagranicy. W dyskusji udział wzięli też udział goście z Niemiec, m.in. przedstawiciel naszych partnerów – Interdisziplinäres Forschungszentrum Ostseeraum (IFZO) Uniwersytetu w Greifswaldzie, w którym prowadzony jest kierunek studiów History and Culture of the Baltic Sea Region. Mamy nadzieję, że oba przedstawione kierunki ruszą bez przeszkód w nowym roku akademickim.

     

    Fotorelacja na FB