Instytut Historyczny Uniwersytetu Szczecińskiego

sdr

Instytut Historyczny jest jednostką organizacyjną Uniwersytetu Szczecińskiego od 1985 roku. Stworzyła go kadra Instytutu Historii i Bibliotekoznawstwa Wyższej Szkoły Pedagogicznej, a wcześniej Wyższej Szkoły Nauczycielskiej. Instytut Historyczny kontynuuje więc tradycje akademickiego kształcenia w dyscyplinie historia obecnego w Szczecinie już od ponad 50 lat. Rozwój Instytutu ukazuje poszerzenie oferty dydaktycznej. Na kierunku historia obok specjalności nauczycielskiej, działa specjalność archiwistyczna. Powoływane są też nowe kierunki kształcenia: na I stopniu – stosunki międzynarodowe, archeologia, media i cywilizacja, studia nad wojną i wojskowością. Na II stopniu studiów w Instytucie można się kształcić nie tylko na kierunkach historia, stosunki międzynarodowe, archeologia, studia nad wojną i wojskowością, ale także menedżer dziedzictwa kulturowego. Pracownicy prowadzą intensywne badania naukowe, realizują granty badawcze i są ekspertami w swoich dziedzinach. Potwierdzają to nagrody i wyróżnienia, jakie zdobywają za publikacje naukowe.