„Studia Maritima” są wydawanym od 1978 roku interdyscyplinarnym rocznikiem stanowiącym szeroką platformę prezentującą wyniki najnowszych badań związanych z problematyką morską, dziejów krain nadmorskich i stref ich oddziaływania. Publikują na swoich łamach efekty osiągnięć naukowych historyków, archeologów, specjalistów z zakresu pokrewnych nauk humanistycznych i społecznych (socjologii, prawa, ekonomii) oraz innych bliskich profilowi pisma.

W roczniku ukazują się artykuły zarówno analityczne, porównawcze, jak i case study, które prezentują najnowsze tendencje w poszczególnych dziedzinach badań począwszy od archeologii morskiej, poprzez dzieje zbrojeń morskich i polityki morskiej, po współczesne problemy globalne i dotyczące lokalnych społeczności nadmorskich.

Wydawcą „Studia Maritima” jest Uniwersytet Szczeciński. Czasopismo ma 100 punktów przyznanych w wyniku parametryzacji przeprowadzonej przez MNiSW i jest indeksowane w bazach CEJSH, CEEOL, BazHum, DOAJ, ERIH Plus.

Link do strony czasopisma.

Na stronie biblioteki cyfrowej są dostępne wszystkie wydania na warunkach open access. Językami publikacji są angielski i niemiecki.

Na zdjęciu prof. Adam Makowski – redaktor naczelny, dr Renata Nowaczewska – sekretarz redakcji. Zastępcą redaktora naczelnego – nieobecny na zdjęciu – jest prof. J. Hackmann.