Interdyscyplinarna szkoła wiosenna “Identity-Ritual-Death in the Baltic Sea Region”

Uniwersytet Szczeciński zaprasza studentów studiów licencjackich i magisterskich archeologii i historii do udziału w interdyscyplinarnej szkole wiosennej pt. “Identity-Ritual-Death in the Baltic Sea Region”, która odbędą się w dniach 29 maja – 4 czerwca 2022 r. w Kulicach (Polska, Uniwersytet Szczeciński, Międzynarodowy Ośrodek Badań Interdyscyplinarnych w Kulicach).