• 29 MAJA 23
  Sprawozdanie z konferencji o biskupach

  Sprawozdanie z konferencji o biskupach

  Na głównym niemieckojęzycznym portalu informacji naukowej w zakresie nauk humanistycznych i społecznych, H-Soz-u-Kult, ukazała się relacja z międzynarodowej konferencji naukowej współorganizowanej w październiku 2022 r. w MOBI US w Kulicach (w ramach projektu Interreg INT 198 Mare – Pomerania – Confinium) przez prof. Rafała Simińskiego, pracownika IH, nt. roli duchowej i politycznej biskupów w strefie

  Read more →
  • 29 MAJA 23
  Baltic Region Studies

  Baltic Region Studies

  Zapraszamy na studia angielskojęzyczne wypracowane w ramach naszego projektu do Instytutu Historycznego Uniwersytetu Szczecińskiego – Baltic Region Studies

  Read more →
  • 29 MAJA 23
  Wyprawa do Greifswaldu

  Wyprawa do Greifswaldu

  Kolejną inicjatywą, która zaowocowała wskutek projektu była wyprawa studyjna do Greifswaldu 15 marca 2023 r. celem zapoznania się z odkrytym niedawno średniowiecznym kielichem z Nowogardu, który znalazł się w zbiorach naszego partnera Pomorskiego Muzeum Krajowego. Polecamy krótkie sprawozdanie ze strony FB Instytutu Historycznego.

  Read more →
  • 29 MAJA 23

  Przez Pomorze, pogranicze i Bałtyk w świat – wywiad z dr Pawłem Migdalskim

  Z pewnym opóźnieniem ukazał się na łamach Przeglądu Uniwersyteckiego artykuł – wywiad pt. „Przez Pomorze, pogranicze i Bałtyk w świat” z dr Pawłem Migdalskim na temat projektu Mare – Pomerania – Confinium. Tekst znajduje się na stronach 49-52. Przyjemnej lektury!

  Read more →