• 22 GRU 22
    II Kulickie międzynarodowe warsztaty doktoranckie

    II Kulickie międzynarodowe warsztaty doktoranckie

    Dobiegły końca II Kulickie międzynarodowe warsztaty doktoranckie / II Kulice International PhD Workshop, które miały miejsce w MOBI Kulice w dniach 14-16 grudnia 2022 r. W ich trakcie młodzi badacze reprezentujący różne dyscypliny naukowe z różnych ośrodków – głównie z Greifswaldu i Szczecina mogli zaprezentować swoje tematy dysertacji, poddać je dyskusji, popatrzeć co i jak robią ich koledzy. Uczestnicy warsztatów wzięli też udział w wernisażu wystawy  „Zaginione miejsca. Dolina Dolnej Odry w świetle dawnych map / Verschwundene Orte. Das untere Odertal im Spiegel historischer Karten” oraz wykładzie prof. R. Skryckiego (vide poprzedni post). Wśród zaprezentowanych tematów poświęcone obrazowi walczących partii – Falangi i PPR w podręcznikach, śmiertelności niemowląt w Szczecinie w końcu XIX w., mody w okresie gomułkowskim, koncepcji zabytku, narracji dotyczących świąt w Europie środkowej po 1989 r., rosyjskiej Zachodniej Armii Ochotniczej, czy roli wychowania przedszkolnego w czasie konfliktu polsko-niemieckiego po zjednoczeniu Niemiec w 1871 r. Były to już kolejne warsztaty doktoranckie realizowane między uczelniami Greifswaldu i Szczecinie, cieszy to, że dwie najbliższe uczelnie pomorskie podtrzymuję tę cenną inicjatywę. Koordynatorem wydarzenia był prof. Jörg Hackmann.

     

    Fotorelacja na FB